Згода на обробку персональних даних

Користувач, залишаючи заявку, оформляючи підписку, коментар, запит на зворотний зв'язок, реєструючись або здійснюючи інші дії, пов'язані з внесенням своїх персональних даних на інтернет-сайті https://yeleonfund.com, приймає дану Згоду на обробку персональних даних (далі - Згода ), розміщене за адресою https://yeleonfund.com/personal-data-usage-terms/.

Прийняттям Згоди є підтвердження факту згоди Користувача з усіма пунктами Згоди. Користувач дає свою згоду організації Благодійний фонд« Єлеон », якій належить сайт https://yeleonfund.com на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) користувач дає згоду на:
обробку своїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов'язується в разі зміни своїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення своїх персональних даних.

Персональні дані користувача не є загальнодоступними.

Користувач підтверджує, що зазначені ним персональні дані належать особисто йому.

Персональні дані зберігаються і обробляються до моменту ліквідації організації Благодійний фонд« Єлеон».

Користувач згоден на отримання інформаційних повідомлень з сайту https://yeleonfund.com.

Ця Згода є безстроковою, і діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних.

Місце знаходження організації Благодійний фонд «Єлеон» відповідно до установчих документів: Україна, Житомирська обл. м. Коростень, вул.Маяковського 39/9.

DONATE